równowaga układu mechanicznego
 
Encyklopedia PWN
równowaga układu mechanicznego, równowaga ciała,
stan, w którym wszystkie punkty materialne układu mech. znajdują się w spoczynku względem rozpatrywanego układu odniesienia;
np. swobodna bryła sztywna znajduje się w równowadze, jeśli w chwili początkowej bryła była w stanie spoczynku, a suma wszystkich sił zewn. działających na bryłę oraz suma ich momentów względem dowolnie wybranego punktu bryły są równe zeru. Równowaga układu mechanicznego jest trwała, jeśli przy małym zaburzeniu (przemieszczeniu, potrząśnięciu) punkty układu pozostają mało odchylone od położenia równowagi; w przeciwnym razie równowaga jest nietrwała. Dla układu zachowawczego w stanie równowagi trwałej energia potencjalna układu osiąga minimum, w stanie równowagi nietrwałej osiąga maksimum lub punkt przegięcia (równowaga chwiejna), może też być stała w otoczeniu położenia równowagi (równowaga obojętna). Badaniem warunków równowagi układu mechanicznego zajmuje się statyka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia