siła wypadkowa
 
Encyklopedia PWN
siła wypadkowa,
fiz. siła równa sumie geom. sił układu;
s.w. jest równoważna układowi sił, czyli wywołuje takie same skutki statyczne czy dynamiczne: = 1 + 2 + ... + n. Dla układu sił przyłożonych do jednego punktu istnieje zawsze siła wypadkowa Przykładami układów sił, dla których nie istnieje siła wypadkowa, jest para sił i układ dwóch sił nie leżących w jednej płaszczyźnie. Każdy układ sił działających na bryłę sztywną można zastąpić przez jedną siłę, równą sumie geom. sił układu i przyłożoną w dowolnym punkcie A, lub jedną dowolnie przyłożoną parą sił, mających moment równy sumie momentów sił układu względem punktu A. Znajdowanie siły wypadkowej jest szczególnie ważne przy badaniu warunków równowagi układu mech. (statyka); stosuje się w tym celu metody graficzne wieloboku sił i wieloboku sznurowego (wieloboku Varignona). Gdy dla układu sił działających w jednej płaszczyźnie wektor ≠ 0, to można tak wybrać punkt A, że suma momentów sił względem niego jest równa zeru; układ sił jest wtedy równoważny sile wypadkowej działającej wzdłuż prostej przechodzącej przez A, którą można wyznaczyć, np. przez wykreślenie dodatkowo wieloboku sznurowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia