środek masy
 
Encyklopedia PWN
środek masy,
fiz. punkt geom., względem którego moment statyczny układu punktów materialnych jest równy zeru;
wektor położenia środka masy jest określony wzorem , gdzie — całkowita masa układu, mi — masa i-tego punktu materialnego, i — jego wektor położenia; dla ośr. ciągłego sumy należy zastąpić przez odpowiednie całki: , , gdzie — gęstość ośr., V — jego objętość. W mechanice nierelatywistycznej ś.m. układu porusza się jak punkt materialny skupiający całą masę układu poddany działaniu siły równej wypadkowej wszystkich sił działających na układ; całkowity pęd układu jest równy iloczynowi całkowitej masy układu i prędkości jego ś.m.:  = M; całkowita energia kinet. układu jest sumą energii kinet. ś.m. Ek = MV2/2 i energii kinet. ruchu poszczególnych części układu względem ś.m.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia