moment statyczny
 
Encyklopedia PWN
moment statyczny,
wielkość wektorowa charakteryzująca: rozkład masy w ciele — materialny m.s., oraz geom. formę ciała — geometryczny m.s.;
jeśli masa jest rozłożona w objętości V, to jej materialny m.s. względem punktu O określa wzór = ∫Vρ dV, gdzie ρ — gęstość (masy) ciała, — wektor położenia elementu objętości dV względem punktu O; wzory określające geometryczy m.s. mają taką samą postać, jak wzory na materialny m.s., przy założeniu, że gęstość ρ = 1.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia