punkt materialny
 
Encyklopedia PWN
punkt materialny,
fiz. model ciała fiz. zakładający, że jest ono pozbawione rozciągłości przestrzennej i jego położenie jest określone przez punkt geom. w przestrzeni;
model ten stosuje się w celu przybliżonego wyznaczania ruchu ciała, gdy jego rozmiary są małe w porównaniu z innymi wielkościami, np. drogą ciała. Problem ruchu punktu materialnego w mechanice klas. nierelatywistycznej rozwiązuje się wykorzystując II zasadę dynamiki Newtona.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia