d’Alemberta zasada
 
Encyklopedia PWN
d’Alemberta zasada, zasada d’Alemberta–Lagrange’a,
jedna z różniczkowych zasad wariacyjnych mechaniki klas. nierelatywistycznej, stanowiąca bardzo ogólne sformułowanie praw ruchu układów mechanicznych.
Głosi: suma działających na punkty układu sił czynnych, sił reakcji więzów i sił bezwładności jest równa zeru: dla punktu nieswobodnego zasada d’Alemberta ma postać:  +  + (–m) = 0, gdzie — siła czynna, — siła reakcji, – m — siła bezwładności; sformułowana 1743 przez J. d’Alemberta, uogólniona 1788 przez J.L. Lagrange’a.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Alemberta d' zasada rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia