dynamika
 
Encyklopedia PWN
dynamika
[gr. dynamikós ‘mający siłę’, ‘silny’],
dział mechaniki klas. badający ruch (kinetyka) i równowagę (statyka) ciał materialnych pod wpływem działających na nie sił.
W zależności od względnych prędkości ciał dzieli się na dynamikę nierelatywistyczną (gdy względne prędkości ciał są małe w porównaniu z prędkością światła) i dynamikę relatywistyczną (gdy względne prędkości ciał są porównywalne z prędkością światła); w zależności od właściwości badanych obiektów rozróżnia się: dynamikę punktu materialnego i układu punktów materialnych (swobodnych i nieswobodnych), dynamikę bryły sztywnej, dynamikę ciał o zmiennej masie, dynamikę ciał sprężystych i odkształcalnych (teoria sprężystości i teoria plastyczności) oraz dynamikę cieczy i gazów (hydrodynamika i aerodynamika). Do podstawowych pojęć dynamiki należą: masa, siła, punkt materialny, pęd, moment pędu, energia itp., a do podstawowych praw i równań — zasady dynamiki Newtona, zasada d’Alemberta, zasada d’Alemberta–Lagrange’a, równania Lagrange’a, równania ruchu Hamiltona, równania Hamiltona–Jacobiego, zasada Hamiltona (zasada najmniejszego działania).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia