Hamiltona zasada
 
Encyklopedia PWN
Hamiltona zasada, zasada najmniejszego działania, zasada stacjonarnego (ekstremalnego) działania,
jedna z wariacyjnych zasad mechaniki;
określa ruch układu mech. w przedziale czasu (t0, t1) przez analizę kinematycznie możliwych ruchów, zgodnych z więzami, odbywających się między tymi samymi 2 położeniami układu (określonymi współrz. uogólnionymi: q(t0) = q0, q(t1) = q1); głosi, że ruchem rzeczywistym układu mech. jest ten, dla którego działanie (gdzie Lfunkcja Lagrange’a układu, &qdot.x; = dq/dt) osiąga wartość stacjonarną (ekstremalną), zwykle minim.; zasada Hamiltona jest równoważna równaniom ruchu Lagrange’a drugiego rodzaju; sformułowana 1834 przez W.R. Hamiltona; przy odpowiednim uogólnieniu pojęć odgrywa ważną rolę także w innych działach fizyki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia