więzy
 
Encyklopedia PWN
więzy,
fiz. warunki ograniczające dowolność zmiany współrzędnych (lub ich pochodnych względem czasu) układu fiz. (mech., elektr., termodynamicznego i in.).
Więzy mogą być stałe w czasie (więzy ustalone, skleronomiczne) lub zależne od czasu (więzy nie ustalone, reonomiczne), dwustronne lub jednostronne. Więzy nałożone na układ mech. (więzy mechaniczne) mogą ograniczać możliwe położenia układu (więzy holonomiczne) lub tylko możliwe kierunki ruchu układu (więzy nieholonomiczne). Zbiór wszystkich położeń układu mech. zgodnych z więzami (holonomicznymi) tworzy powierzchnię więzów. Efekt działania więzów mechanicznych można uwzględnić wprowadzając odpowiednie siły (siła reakcji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia