powierzchnię

Encyklopedia PWN

mat. jedno z podstawowych pojęć geometrii.
fiz., chem. powierzchnia rozdziału stykających się ze sobą faz;
instrumentalne oznaczenie jakościowego i ilościowego składu zewn. warstw atomowych ciała stałego oraz cząstek na nim zaadsorbowanych, a także określenie ich elektr., magnet. i termodynamicznych właściwości oraz elektronowej i krystalograficznej struktury.
mat. powierzchnia, przez której każdy punkt przechodzi prosta całkowicie w niej zawarta;
mat. powierzchnia, której współrzędne spełniają równanie postaci F(x, y, z) = 0, gdzie F jest funkcją algebraiczną;
powierzchnia cylindryczna, powierzchnia walcowa,
mat. powierzchnia składająca się z punktów należących do prostych równoległych do ustalonej prostej i przecinających zadaną krzywą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia