stopnie swobody
 
Encyklopedia PWN
stopnie swobody,
fiz. zespół niezależnych zmiennych koniecznych i wystarczających do opisu stanu układu fiz. w dowolnej chwili;
stopniami swobody układu mech. są współrzędne uogólnione zgodne z więzami, opisujące położenie i ruch układu; liczba stopni swobody układu złożonego z n punktów materialnych jest równa f = 3np (p — liczba więzów), dla bryły sztywnej zaś f = 6 – p; liczbę stopni swobody układu termodynamicznego, czyli liczbę zmiennych charakteryzujących stan wewn. ciała (temperatura, ciśnienie, entropia i in.), określa reguła faz Gibbsa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia