Gibbsa reguła faz
 
Encyklopedia PWN
Gibbsa reguła faz,
reguła określająca warunki współistnienia faz w układach wieloskładnikowych i wielofazowych (faza);
zależność wiążąca liczbę stopni swobody w z liczbą f możliwych współistniejących faz i liczbą s składników układu termodynamicznego, który znajduje się w stanie równowagi i w którym nie zachodzą reakcje chem.: w = s + 2 − f; jeśli w jest równe zeru, to reguła faz Gibbsa określa maks. liczbę faz mogących ze sobą współistnieć; np. dla układu jednoskładnikowego liczba faz znajdujących się w równowadze wynosi najwyżej 3 (np. woda, para wodna, lód); sformułowana przez J.W. Gibbsa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia