punkt potrójny
 
Encyklopedia PWN
punkt potrójny,
fiz. punkt na wykresie fazowym, któremu odpowiada stan równowagi termodynamicznej 3 faz substancji jednoskładnikowej;
zgodnie z regułą faz Gibbsa z punktem potrójnym są związane określone wartości ciśnienia i temperatury; na przykład punktowi potrójnemu wody odpowiadają wartości odpowiednio 611,2 Pa i 273,16 K, punktowi potrójnemu dwutlenku węgla — 518 · 103 Pa i 216,6 K. Punkty potrójne różnych substancji stosuje się jako punkty stałe przy określeniu skal temperatury, np. punkt potrójny wody jest punktem podstawowym skali Kelvina.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia