Gibbsa–Duhema równania
 
Encyklopedia PWN
Gibbsa–Duhema równania,
równania opisujące związki termodynamiczne zachodzące dla poszczególnych faz w wieloskładnikowym układzie termodynamicznym;
w stanie równowagi termodynamicznej entalpia swobodna Gibbsa Gi dla i-tej fazy jest dana różniczkowym wzorem: dGi = −SidT + Vidp + Σk μkdnik, gdzie T i p — temperatura i ciśnienie w układzie, Si, Vi — entropia i objętość i-tej fazy,μk — potencjał chem. składnika k (identyczny dla każdej fazy), a nik — liczba moli składnika k przypadających na i-tą fazę; r.G.–D. mają duże znaczenie przy wyprowadzaniu reguły faz Gibbsa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia