entalpia swobodna
 
Encyklopedia PWN
entalpia swobodna, funkcja Gibbsa, energia swobodna Gibbsa,
jeden z potencjałów termodynamicznych, odpowiadający wyborowi temperatury T, ciśnienia p, liczby cząstek N oraz współrzędnych uogólnionych {xi} jako zmiennych niezależnych: G = G(T, p, N, xi);
w procesach odwracalnych zachodzących w stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem (izotermiczno-izobarycznych) zmiana entalpii swobodnej jest równa pracy nieobjętościowej (nie związanej ze zmianą objętości układu) wykonanej nad układem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia