potencjały termodynamiczne
 
Encyklopedia PWN
potencjały termodynamiczne,
fiz. funkcje niezależnych parametrów makroskopowych, za pomocą których można jednoznacznie opisać stan układu termodynamicznego.
W odpowiednich procesach mają własności potencjału mech., tj. osiągają minimum w stanie równowagi; potencjałami termodynamicznymi są: energia wewn. U — w procesie izoentropowo-izochorycznym (tj. przy stałych: S — entropii, V — objętości, N — liczbie cząstek), energia swobodna (funkcja Helmholtza) F — w procesie izotermiczno-izochorycznym (stałe: T — temp., V, N), entalpia H — w procesie izoentropowo-izobarycznym (stałe: S, p — ciśnienie, N), entalpia swobodna (funkcja Gibbsa) G — w procesie izotermiczno-izobarycznym (stałe: T, p, N); znajomość potencjałów termodynamicznych umożliwia m.in. obliczenie dowolnych wielkości makroskopowych charakteryzujących układ w stanie równowagi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia