entalpia
 
Encyklopedia PWN
entalpia
[gr. enthálpō ‘rozgrzewam’],
funkcja cieplna,
fiz. jeden z  potencjałów termodynamicznych, odpowiadający wyborowi entropii S, ciśnienia p, liczby cząstek N oraz współrzędnych uogólnionych {xi} jako zmiennych niezależnych: H = H(S, p, N, xi);
jest potencjałem termodynamicznym w procesach przebiegających bez zmian entropii i ciśnienia; w procesach odwracalnych zachodzących pod stałym ciśnieniem (izobarycznych) zmiana entalpii jest równa ilości ciepła dostarczonej układowi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia