ciepło reakcji chemicznej
 
Encyklopedia PWN
ciepło reakcji chemicznej,
ilość ciepła wydzielona (pochłonięta) podczas reakcji chemicznej między substancjami w stanie podstawowym przy przereagowaniu w stałej temperaturze stechiometrycznych ilości substancji (ilości zgodnych z zapisem stechiometrycznego równania reakcji) w określonych warunkach;
rozróżnia się ciepło reakcji chemicznej w stałej objętości (QV), równe zmianie energii wewnętrznej układu, i ciepło reakcji chemicznej pod stałym ciśnieniem (Qp), równe zmianie entalpii układu; ciepło reakcji chemicznej w danej temperaturze można obliczyć na podstawie prawa Hessa lub zmierzyć za pomocą kalorymetru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia