Hessa prawo
 
Encyklopedia PWN
Hessa prawo:
podstawowe prawo termochemii głoszące, że ciepło reakcji chem. izochorycznej lub izobarycznej (ciepło reakcji chemicznej), gdy układ wykonuje tylko pracę objętościową, nie zależy od stanów pośrednich, tj. od drogi reakcji, a tylko od początkowego i końcowego stanu układu i jest równe sumie algebraicznej efektów cieplnych poszczególnych etapów reakcji;
prawo Hessa pozwala obliczać ciepło reakcji chem., którego nie można zmierzyć bezpośrednio, gdy są znane wartości ciepła tworzenia wszystkich reagentów (odnoszące się do stanu standardowego — temp. 25°C, ciśnienia 1013,25 hPa; ciepło reakcji w innych temperaturach oblicza się stosując dodatkowo prawo Kirchhoffa); odkrywcą prawa jest G. Hess.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia