termochemia
 
Encyklopedia PWN
termochemia bada również ciepła właściwe jako funkcje temp., ciśnienia i składu; podstawowymi prawami termochemii są: prawo Hessaprawo Kirchhoffa; ciepło reakcji chem. jest podawane w tab. w postaci tzw. standardowych entalpii tworzenia; podstawowym przyrządem stosowanym w termochemii jest kalorymetr; pomiary termochem. stanowią podstawę do sporządzania bilansów cieplnych procesów technologicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia