energia wewnętrzna
 
Encyklopedia PWN
energia wewnętrzna,
jeden z potencjałów termodynamicznych, odpowiadający wyborowi entropii S, objętości V, liczby cząstek N oraz współrzędnych uogólnionych {xi} jako zmiennych niezależnych: U = U(S, V, N, xi);
jest potencjałem termodynamicznym w procesach przebiegających bez zmiany entropii i objętości; zmiany energii wewnętrznej w dowolnym procesie określa I zasada termodynamiki; w fizyce statyst. — średnia wartość sumy energii kinet. poszczególnych cząstek (cząsteczek, atomów) układu i energii ich wzajemnego oddziaływania.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia