entropia
 
Encyklopedia PWN
entropia
[gr. entropḗ ‘zwrócenie się’, ‘obrót’],
fiz. miara stopnia nieokreśloności, nieuporządkowania układu.
W termodynamice — jedna z funkcji stanu termodynamicznego; zmiana entropii układu w izotermicznym procesie odwracalnym ΔS = Q/T, gdzie Q — ilość ciepła pobrana przez układ, T — temperatura bezwzględna układu (w procesie nieodwracalnym ΔS > Q/T); w fizyce statyst. — miara liczby W mikroskopowych stanów układu izolowanego, odpowiadających danemu stanowi makroskopowemu tego układu: S = k ln W (k — stała Boltzmanna); zależność między entropią układu a prawdopodobieństwem pj wystąpienia danego stanu mikroskopowego przedstawia wzór: .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia