Clausius Rudolf Julius Emmanuel
 
Encyklopedia PWN
Clausius
[klạuzjus]
Rudolf Julius Emmanuel Wymowa, ur. 2 I 1822, Koszalin, zm. 24 VIII 1888, Bonn,
fizyk niemiecki;
od 1855 profesor szkoły politechnicznej i uniw. w Zurychu, od 1869 — uniw. w Bonn; prace poświęcone gł. termodynamice i kinet. teorii gazów; 1851 podał jedno ze sformułowań II zasady termodynamiki; 1865 wprowadził pojęcie entropii; na podstawie praw termodynamiki objaśnił (odkrytą przez B.P.É. Clapeyrona) zależność temperatury topnienia (wrzenia) od ciśnienia (równanie Clapeyrona–Clausiusa); prace Clausiusa dotyczyły także teorii elektryczności i magnetyzmu, m.in. oprac. teorię polaryzacji dielektryków i na jej podstawie określił zależność między przenikalnością elektryczną i polaryzowalnością dielektryka (wzór Clausiusa–Mossottiego).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia