fluktuacje
 
Encyklopedia PWN
fluktuacje
[łac. fluctuatio ‘chwianie się’],
przypadkowe odchylenia obserwowanych wartości wielkości fiz. od ich wartości średnich;
są opisywane metodami statystyki matematycznej; fluktuacje wielkości fiz. (np. gęstości, temperatury, prądu elektr.) są wynikiem atomowej struktury materii; w szczególności fluktuacje termodynamiczne są spowodowane ruchami cieplnymi, fluktuacje kwantowe zaś są związane z kwantowymi relacjami nieokreśloności (Heisenberga zasada nieoznaczoności); z fluktuacjami wiąże się wiele zjawisk, np. fluktuacje gęstości atmosfery powodują rozpraszanie światła (błękitna barwa nieba); fluktuacje ograniczają czułość przyrządów pomiarowych, powodują zmiany położenia wskazówek, szumy wzmacniaczy itp.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia