Heisenberga zasada nieoznaczoności (nieokreśloności)
 
Encyklopedia PWN
Heisenberga zasada nieoznaczoności (nieokreśloności),
fundamentalna zasada mechaniki kwantowej
głosząca, że nie można z dowolną dokładnością określić jednocześnie wartości par pewnych wielkości fizycznych charakteryzujących układ, do którego opisu stosuje się mechanikę kwantową; parami takimi są np. położenie i pęd cząstki, energia E i czas t, w którym energia ta została zmierzona; najmniejszy możliwy iloczyn niepewności w wyznaczaniu takich wielkości nie może być mniejszy niż ħ = h/2π, a więc ΔxΔpħ (x — współrzędna położenia, p — odpowiadająca jej składowa pędu, h — stała Plancka) i ΔEΔtħ; zasada nieokreśloności Heisenberga jest wyrazem dualizmu korpuskularno-falowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia