komplementarności zasada
 
Encyklopedia PWN
komplementarności zasada,
fiz. postulat głoszący, że niemożliwe jest przeprowadzenie pojedynczego doświadczenia, w którym ujawniłyby się obok siebie takie ogólne, dopełniające się (komplementarne) cechy materii, jak ciągłość i nieciągłość, własności korpuskularne i falowe (dualizm korpuskularno-falowy);
zasada komplementarności w aspektach filoz. wiąże się ze sporem deterministów z indeterministami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia