statystyka matematyczna
 
Encyklopedia PWN
statystyka matematyczna,
dział rachunku prawdopodobieństwa poświęcony metodom zbierania danych i wyciągania z nich wniosków, gdy wiedza a priori o badanym problemie jest sformułowana w postaci pewnych modeli probabilistycznych, odpowiednich dla opisu zjawisk losowych.
Wyciąganie wniosków polega na szacowaniu różnych parametrów populacji (estymacji teoria) lub na weryfikowaniu, za pomocą odpowiednich testów statystycznych, różnych hipotez o tych populacjach; pewne jednolite podejście do statystyki matematycznej proponuje teoria decyzji statystycznych; ze statystyki matematycznej wyodrębniły się wyspecjalizowane zespoły metod rozwijane jako biometria, epidemiologia, ekonometria, statystyczna kontrola jakości, teoria niezawodności i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia