decyzji statystycznych teoria
 
Encyklopedia PWN
decyzji statystycznych teoria,
teoria mat., która w jednolity sposób ujmuje różne działy statystyki mat., takie jak teoria weryfikacji hipotez, teoria estymacji (punktowej i przedziałowej), analiza sekwencyjna, teoria planowania doświadczeń itd., a także teorię gier.
Podstawowym narzędziem teorii decyzji statystycznych jest funkcja decyzyjna, która wynikom obserwacji lub wynikom odpowiednich eksperymentów statyst. przyporządkowuje decyzje w taki sposób, żeby straty związane z podjęciem niewłaściwej decyzji były możliwie minim. lub korzyści możliwie maksymalne. Podstawowy problem teorii decyzji statystycznych polega na konstrukcji optymalnych funkcji decyzyjnych. Współczesną teorię decyzji statystycznych zapoczątkował A. Wald (1950).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia