decyzji teoria
 
Encyklopedia PWN
decyzji teoria,
zbiór teorii normatywnych poświęconych badaniu metod wyboru optymalnego działania (ich celem jest tworzenie i analizowanie modeli idealizacyjnych, a nie opis rzeczywistości).
Teorie te zajmują się problemem wyboru działania w warunkach niepełnej wiedzy o konsekwencjach działań możliwych do podjęcia. Do podstawowych pojęć teorii decyzji należą: zbiór decyzji D, zbiór stanów świata S oraz funkcja liczbowa L, zwana funkcją strat, zależna od decyzji d i stanu s: L(d, s); elementy zbioru D reprezentują wszystkie możliwe w rozważanej sytuacji decyzje, które prowadzą do określonych skutków; decyzje są na ogół podejmowane przy niepełnej wiedzy o sytuacji zewnętrznej; wiedzę o sytuacji zewnętrznej wyraża się w postaci zbioru S wszystkich możliwych stanów świata s, z których dokładnie jeden ma miejsce; niepełność wiedzy wyraża się w tym, że podejmujący decyzje nie wie, który ze stanów ma miejsce; skutki decyzji reprezentuje liczbowo funkcja L(d, s), wyrażająca stratę (być może ujemną, czyli zysk), jeżeli podjęta została decyzja d przy stanie s. Przypadkami, gdy niepełność wiedzy o stanach świata opisuje się za pomocą rozkładów prawdopodobieństwa, a ponadto przed podjęciem decyzji można obserwować odpowiednią zmienną losową (wykonać odpowiedni eksperyment), zajmuje się teoria decyzji statystycznych. Istnieje wiele kryteriów podejmowania decyzji; decydujący stara się wybrać taką decyzję (optymalną w sensie danego kryterium), która prowadziłaby do możliwie małej straty L. Zadaniem teorii decyzji jest znajdowanie metod wyboru decyzji.
Stosowanie teorii decyzji w praktyce wymaga ścisłego określenia wszystkich (trzech) elementów problemu decyzji oraz ewentualnego prawdopodobieństwa stanów świata. Ponieważ są to wymagania trudne do spełnienia, teoria decyzji stosuje się głównie w nauce, choć możliwych zastosowań jest wiele: technika, łączność, psychologia, ekonomia, zarządzanie i in.
Bibliografia
D.R. LUCE, H. RAIFFA Gry i decyzje, Warszawa 1964.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia