estymacji teoria
 
Encyklopedia PWN
estymacji teoria,
dział statystyki mat. zajmujący się szacowaniem nieznanych parametrów rozkładów zmiennych losowych na podstawie próby losowej.
Za oszacowanie rozważanej wielkości przyjmuje się wartość odpowiedniej funkcji wyników obserwacji — funkcja taka nazywa się estymatorem punktowym, lub konstruuje się przedział (przedział ufności), który z ustalonym z góry dużym prawdopodobieństwem (poziomem ufności) zawiera badaną wielkość. Teoria estymacji zajmuje się konstruowaniem estymatorów punktowych i przedziałowych. Punktem wyjścia mogą być ich postulowane własności (dotyczące zwykle błędów) lub „dobre” metody konstrukcji; najczęściej stosowanymi metodami budowy estymatorów są: metoda najmniejszych kwadratów i metoda największej wiarygodności. Konstrukcją estymatorów punktowych zajmowali się już C.F. Gauss i P.S. Laplace, a wynalazcą przedziałów ufności był J. Neyman.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia