próbkowanie
 
Encyklopedia PWN
próbkowanie,
statyst. czynność polegająca na wyborze próby z populacji (wybór elementów populacji);
odbywa się wg odpowiednio dobranego schematu, tak by zapewnić najefektywniejszy sposób estymacji (estymacji teoria) nieznanych parametrów rozkładu prawdopodobieństwa badanej cechy; próba otrzymana za pomocą dobrej metody p. jest reprezentatywna (próba reprezentatywna); schematy p. dzielą się na systematyczne i losowe; podstawowe schematy p. losowego w populacjach skończonych to: proste losowanie bez zwracania, proste losowanie ze zwracaniem, losowanie Bernoulliego, losowanie warstwowe, losowanie wielostopniowe; w badaniach med. rozważa się p. retrospektywne i prospektywne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia