populacja
 
Encyklopedia PWN
populacja
[łac. populatio ‘ludność’],
zbiorowość generalna,
statyst. zbiór zjawisk, obiektów lub osób (np. zbiór mieszkańców Polski) zróżnicowanych ze względu na pewną cechę ilościową (np. wysokość dochodów) lub jakościową (np. płeć), opisywany metodami statystycznymi, o którego własnościach wnioskuje się na podstawie pewnej jego reprezentacji (losowa próba);
poszczególne elementy badanej zbiorowości nazywa się jednostkami statystycznymi; populację zawierająca skończoną liczbę jednostek nazywa się populacją skończoną, zawierająca zaś nieskończoną liczbę jednostek — populacją nieskończoną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia