cechy statystyczne
 
Encyklopedia PWN
cechy statystyczne,
właściwości jednostek wchodzących w skład zbiorowości statystycznej (populacja), ustalane w celu przeprowadzenia badania statystycznego tej zbiorowości;
cechy statystyczne można podzielić na stałe i zmienne; cechy statystyczne stałe określają jednostki pod względem rzeczowym, czasowym i przestrzennym i nie podlegają badaniu statystycznemu, decydują natomiast, czy można zaliczyć dane jednostki do określonej zbiorowości; cechy statystyczne zmienne określają właściwości różniące poszczególne jednostki statystyczne i dzielą się na: niemierzalne (jakościowe), określane słownie, np. narodowość, wykształcenie, zawód, język, płeć; mierzalne (ilościowe), określane liczbowo, np. wiek, wzrost, wysokość zarobków; wśród cech mierzalnych można wyróżnić: cechy ciągłe, czyli takie których wartości mogą być dowolnymi liczbami z danego przedziału liczbowego (np. wiek), cechy skokowe, czyli takie, które mogą przyjmować jedynie skończoną lub przeliczalną liczbę wartości (np. liczba zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie) oraz cechy quasi-ciągłe, czyli takie, które teoretycznie mogłyby być cechami ciągłymi, ale w praktyce przybierają jedynie skończoną wartość (np. zarobki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia