błąd statystyczny
 
Encyklopedia PWN
błąd statystyczny,
statyst. różnica między występującą wartością a jej wartością prawdziwą lub oczekiwaną; nie odnosi się do ludzkiej działalności, jest efektem zdarzeń losowych (losowe zdarzenie);
w tym sensie występują np. błędy obserwacji, błędy w równaniach, błędy w sprawdzaniu hipotez; błędy w badaniach reprezentacyjnych mogą być albo skutkiem losowania, albo innych przyczyn (mogą również występować w badaniach pełnych) — są to wszystkie odchylenia od reprezentatywności; błędy badania statystycznego, nielosowe, błędy w ocenach uzyskanych z próby, które nie mogą być wyjaśnione na podstawie danych z próby losowej, lecz z całej populacji generalnej; przyczynami tych błędów mogą być: błędy w schemacie losowania, błędny podział na jednostki losowania, dwu- lub wielokrotne ujęcie niektórych jednostek badania, zła interpretacja pytań formularza, pomyłki przy wypełnianiu formularza itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia