statystyczne szeregi
 
Encyklopedia PWN
statystyczne szeregi,
empiryczne rozkłady 1 lub 2 i więcej zmiennych, będące zestawieniami uporządkowanych liczbowych lub znakowych informacji, przedstawianymi zazwyczaj w postaci tabelarycznej.
Wyróżnia się statyczne szeregi statystyczne (rozdzielcze, wariancyjne, regresyjne, korelacyjne itp.) oraz dynamiczne szeregi statystyczne (bez okresowości i z okresowością).
Statyczne szeregi statystyczne mogą mieć postać punktową (wyłącznie dla zmiennych postaci dyskretnej) lub postać przedziałową (przede wszystkim dla zmiennych postaci ciągłej). W obu przypadkach chodzi o przyporządkowanie (dokonywane automatycznie przez komputer) podzbiorów jednostek badanej zbiorowości statystycznej do punktowych (przedziały o rozpiętości 0), względnie do przedziałowych (od do) realizacji obserwowanych zmiennych. Analizy statycznych szeregów statystycznych są zazwyczaj ukierunkowane na liczbowy opis struktury, regresji i korelacji obserwowanych zmiennych. Podstawą wnioskowania statystycznego powinny być jednak dane jednostkowe.
Dynamiczne szeregi statystyczne mogą dotyczyć 1 lub wielu obserwowanych zmiennych i zawsze uwzględniają czynnik zmiennego czasu. W ich statystycznych analizach chodzi zazwyczaj o liczbowe wyodrębnianie trendu (szeregi czasowe bez okresowości) lub trendu i okresowości (szeregi czasowe z okresowością). Dane liczbowe prezentowane w postaci dynamicznych szeregów statystycznych kwalifikują się, w odróżnieniu od statycznych szeregów statystycznych, zarówno do opisu, jak i do wnioskowania statystycznego; przy tym jest oczywiste, że długość analizowanych (ze względu na trend i okresowość) szeregów czasowych nie powinna być ani za krótka, ani za długa. Wyjątkiem są 2-okresowe szeregi czasowe, w pełni użyteczne do analiz metodami indeksowymi (indywidualne i zespołowe wskaźniki dynamiki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia