Statyczne

Encyklopedia PWN

ciśnienia występujące w nieruchomym płynie;
wielkość wektorowa charakteryzująca: rozkład masy w ciele — materialny m.s., oraz geom. formę ciała — geometryczny m.s.;
właściwość części układów konstrukcyjnych, pozwalająca obliczyć występujące w nich reakcje i siły wewn. wyłącznie za pomocą równań równowagi (statyki), bez uwzględnienia odkształceń.
empiryczne rozkłady 1 lub 2 i więcej zmiennych, będące zestawieniami uporządkowanych liczbowych lub znakowych informacji, przedstawianymi zazwyczaj w postaci tabelarycznej.
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
grawimetr
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiarów przyspieszenia ziemskiego ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia