wyznaczalność statyczna
 
Encyklopedia PWN
wyznaczalność statyczna,
właściwość części układów konstrukcyjnych, pozwalająca obliczyć występujące w nich reakcje i siły wewn. wyłącznie za pomocą równań równowagi (statyki), bez uwzględnienia odkształceń.
Przeciwieństwem wyznaczalności stat. jest niewyznaczalność stat. (hiperstatyczny układ); układy statycznie wyznaczalne odznaczają się tym, że liczba podparć lub zamocowań oraz wewn. elementów stanowi niezbędne minimum i usunięcie któregokolwiek z nich wywołałoby zawalenie się konstrukcji; układem statycznie wyznaczalnym jest np. belka podparta w 2 punktach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia