zniszczenie konstrukcji
 
Encyklopedia PWN
zniszczenie konstrukcji,
stan konstrukcji, w którym przestaje ona spełniać swoją funkcję; wynika z przekroczenia stanu granicznego nośności;
może być wywołane czynnikami zewn., jak obciążenia mech., pola temp., środki chem., i wewn. — np. naprężeniami własnymi lub zmianami struktury materiału; z.k. objawia się na ogół trwałą deformacją o charakterze plast. lub pełzaniowym, a także utratą spójności materiału w wyniku pękania; duży wpływ na niebezpieczeństwo z.k. mają zagadnienia zmęczenia materiału i utraty stateczności konstrukcji. Ustalaniem warunków z.k., w tym jej trwałości i wartości obciążeń niszczących, zajmują się: wytrzymałość materiałów, teoria plastyczności i teoria sprężystości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia