wytrzymałość
 
Encyklopedia PWN
wytrzymałość,
graniczna wartość oporu stawianego przez siły spójności ciała stałego obciążeniom zewn.;
zależy od materiału i sposobu obciążenia; rozróżnia się w. na rozciąganie (jest to wartość naprężenia równa ilorazowi największej siły przy rozrywaniu przez pole początkowego przekroju rozrywanego pręta — tak zdefiniowaną w. nazywa się w. doraźną), ściskanie, skręcanie i zginanie; w. wyznacza się przeprowadzając badania wytrzymałościowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia