wytrzymałościowe badania
 
Encyklopedia PWN
wytrzymałościowe badania,
badania doświadczalne (próby), których celem jest wyznaczenie mech. właściwości materiału;
właściwości te to m.in.: granica sprężystości, granica plastyczności, wydłużenie, przewężenie, wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie i skręcanie, wytrzymałość zmęczeniowa (zmęczenie materiału), udarność, twardość, moduł Younga. Do przeprowadzania prób służą maszyny wytrzymałościowe. Do najczęściej stosowanych badaniach wytrzymałościowych należą próby: rozciągania, zginania, skręcania, udarności, pełzania oraz badania zmęczeniowe; podstawową próbą wytrzymałościową jest próba rozciągania, w której wyznacza się właściwości wytrzymałościowe i plast.; próbie ściskania poddaje się materiały kruche (beton, skały, żeliwo szare), użyte w konstrukcjach podlegających ściskaniu. Próba udarności służy do wyznaczania odporności materiału przy obciążeniach udarowych i wyznaczania temp. przejścia krucho-ciągliwego. W b.w. zmęczeniowych wyznacza się wytrzymałość materiału przy wielokrotnie powtarzanych obciążeniach zmiennych, a b.w. na pełzanie służą ustaleniu długotrwałej wytrzymałości materiału.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia