udarność
 
Encyklopedia PWN
udarność,
techn. odporność materiału na pękanie przy obciążeniach udarowych (przy uderzaniu);
w miarę wzrostu prędkości obciążenia zwiększa się na ogół skłonność materiału do kruchego pękania; badania u. są przeprowadzane przy różnych stanach obciążenia; przyjęto, że wielkością charakteryzującą odporność materiału na uderzenie jest wartość pracy potrzebna do zniszczenia odpowiedniej próbki; do wyznaczania u. najczęściej stosuje się udarową próbę zginania; materiały kruche mają małą u., a materiały plast. — dużą; objawy kruchości wzrastają przy spadku temperatury.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia