Younga moduł
 
Encyklopedia PWN
Younga moduł, współczynnik sprężystości podłużnej, moduł sprężystości podłużnej,
wielkość określająca własności sprężyste ciała stałego, oznaczana symbolem E, charakteryzująca podatność materiału na odkształcenia podłużne przy rozciąganiu, ściskaniu, zginaniu;
w prawie Hooke’a stanowi współczynnik proporcjonalności między naprężeniem i odkształceniem; wartość m.Y. wyznaczana jest doświadczalnie; nazwa pochodzi od nazwiska Th. Younga; dla stali m.Y. wynosi ok. 2 · 105 MPa, dla brązu — ok. 1 · 105 MPa, dla szkła — ok. 0,6 · 105 MPa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia