Kirchhoffa moduł
 
Encyklopedia PWN
Kirchhoffa moduł, moduł sprężystości postaciowej (poprzecznej), G,
współczynnik charakteryzujący właściwości sprężyste materiałów, określający zależność pomiędzy naprężeniem stycznym τ, jakie powstaje w materiale pod wpływem obciążenia zewn. oraz związanym z nim odkształceniem sprężystym, jakim jest kąt odkształcenia postaciowego γ;
m.K. określa wzór G = τ/γ; m.K. wyznacza się zwykle, mierząc kąt skręcenia w funkcji obciążenia lub częst. skrętnych drgań własnych próbki wykonanej z badanego materiału; dla stali niskowęglowej m.K. wynosi ok. 81 · 103 MPa, dla aluminium — 27 · 103 MPa; dla miedzi — 45 · 103 MPa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia