granica proporcjonalności
 
Encyklopedia PWN
granica proporcjonalności, granica Hooke’a,
największa wartość naprężenia przy jednoosiowym rozciąganiu lub ściskaniu materiału sprężystego, przy której obserwuje się jeszcze liniową zależność (proporcjonalność) między naprężeniem σ i odkształceniem ε;
do momentu osiągnięcia przez materiał g.p. obowiązuje prawo Hooke’a; po przekroczeniu wartości g.p., przy dalszym obciążaniu, wykres σε (rozciąganie, rys.) zakrzywia się, ale aż do osiągnięcia wartości granicy sprężystości odkształcenia są sprężyste, czyli odwracalne; wartość g.p. jest zazwyczaj nieco niższa od wartości granicy sprężystości; tangens kąta nachylenia prostej do osi poziomej na wykresie σ–ε jest oznaczany symbolem E i nazywany modułem Younga.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia