granica sprężystości
 
Encyklopedia PWN
granica sprężystości,
największa wartość naprężenia, które nie powoduje powstania w materiale odkształceń trwałych (plast.) lub, w przypadku materiałów kruchych, pęknięcia;
ze względu na trudności z wyznaczeniem tak określonej g.s. wprowadzono pojęcia umownej g.s. — jest to naprężenie, przy którym odkształcenie trwałe osiąga pewną umowną wartość (najczęściej 0,001% pierwotnej długości rozciąganej próbki); zwykle konstrukcje projektuje się tak, aby przewidywane naprężenia nie przekraczały g.s.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia