wytężenie
 
Encyklopedia PWN
wytężenie,
mech. funkcja naprężeń (zależność naprężęnie–odkształcenie), będąca miarą niebezpieczeństwa zniszczenia materiału w danym punkcie;
wielkościami mierzącymi wytężenie mogą być np.: maks. naprężenie normalne, maks. wydłużenie, maks. naprężenie styczne, energia odkształcania postaciowego; im większe w., tym większe niebezpieczeństwo osiągnięcia stanu kryt.; w złożonych stanach naprężenia, np. ściskania ze zginaniem, określenie postaci funkcji w. jest przedmiotem hipotez wytrzymałościowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia