współczynnik bezpieczeństwa
 
Encyklopedia PWN
współczynnik bezpieczeństwa, stopień bezpieczeństwa, stopień pewności,
techn. współczynnik (bezwymiarowy) określony dla danego elementu konstrukcji jako stosunek granicznej wartości naprężenia do rzeczywistej wartości naprężenia występującego w tym elemencie.
Jako naprężenia graniczne przyjmuje się wytrzymałość na rozciąganie, granicę plastyczności lub wytrzymałość na zmęczenie; wartość naprężenia występującego w danym elemencie oblicza się na podstawie analizy teoret., a czasami wyznacza się doświadczalnie. Wartości współczynnika bezpieczeństwa, przyjmowane w obliczeniach wytrzymałościowych, zależą od rodzaju konstrukcji, rodzaju materiału oraz sposobu obciążenia konstrukcji. Odwrotność współczynnika bezpieczeństwa oznacza stopień wykorzystania wytrzymałościowych właściwości materiału i jest miarą wytężenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia