pełzanie
 
Encyklopedia PWN
pełzanie,
techn. zjawisko wzrostu w czasie odkształceń trwałych ciała poddanego stałemu obciążeniu;
p. ulegają w różnym stopniu wszystkie materiały; zjawisko to przebiega powoli w temperaturach pokojowych (zachodzi np. w materiałach pochodzenia org.), prędkość p. rośnie wraz ze wzrostem temperatury (np. p. metali zaczyna mieć istotne znaczenie w temperaturze powyżej 300°C) i przy wysokich naprężeniach występujących w elemencie (np. w rurach ciśnieniowych, łopatkach turbin, tarczach wirnikowych); p. zapobiega się podwyższając granicę sprężystości materiału lub temperaturę rekrystalizacji; p. jest zjawiskiem nie do końca jeszcze zbadanym i wyjaśnionym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia