modele mechaniczne ciała stałego
 
Encyklopedia PWN
modele mechaniczne ciała stałego,
w mechanice ciała stałego teoret. opis własności materiału podany w postaci równań wiążących bieżące pole sił wewn. (naprężenie) z polami deformacji (odkształcenie) i ich prędkości oraz ewentualnie z polami temperatur;
tworzy się modele ciał: sprężystych, lepkich, plast., i modele bardziej złożone — ciał lepkosprężystych, sprężysto-lepko-plast. i in.; rozwój m.m.c.s. wynika z licznych zastosowań nowych materiałów, jak: kompozyty, ceramiki, pianki, oraz badań struktur i tkanek biologicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia