zmęczenie materiału
 
Encyklopedia PWN
zmęczenie materiału,
spadek nośności konstrukcji poddanej obciążeniom wielokrotnie zmiennym w czasie;
ma bardzo istotne znaczenie dla pracy maszyn (szczególnie części silników spalinowych, wałów, elementów pojazdów mech. i samolotów). Zmęczenie materiału charakteryzuje się za pomocą granicy zmęczenia i wytrzymałości zmęczeniowej. Granica zmęczenia (zw. wytrzymałością zmęczeniową trwałą lub nieograniczoną) jest to największa wartość naprężenia zmiennego, która przy nieograniczonej liczbie cykli zmiennego obciążenia nie powoduje pęknięcia próbki materiału; wytrzymałość zmęczeniowa (zw. też wytrzymałością zmęczeniową ograniczoną) jest to największa wartość naprężenia nie powodująca pęknięcia przy określonej liczbie (najczęściej 106–108) cykli zmiennego obciążenia. Do prowadzenia badań wytrzymałościowych materiałów na zmęczenie służą zmęczeniowe maszyny wytrzymałościowe. Wyniki badań doświadczalnych, służących do wyznaczania wytrzymałości zmęczeniowej, przedstawia się na wykresach Wöhlera, Smitha lub Hajgha; z wykresu Wöhlera można odczytać wytrzymałość zmęczeniową oraz granicę zmęczenia przy danym rodzaju obciążenia (np. przy rozciąganiu i ściskaniu); niektóre materiały (aluminium, tworzywa sztuczne) nie wykazują granicy zmęczenia. Pęknięcie zmęczeniowe zapoczątkowane w jednym lub w kilku miejscach (zw. ogniskami) rozwija się aż do momentu, w którym następuje gwałtowne końcowe pęknięcie; jeśli pęknięcie elementu następuje przed upływem 104–105 cykli zmiennego obciążenia, mówi się o wytrzymałości małej liczby cykli (wytrzymałości zmęczeniowej krótkookresowej); przy zmęczeniu długookresowym (zmęczeniu dużej liczby cykli) o trwałości elementu decyduje poziom naprężenia, który nie przekracza na ogół granicy plastyczności, natomiast przy zmęczeniu małej liczby cykli zostaje przekroczona granica plastyczności i o trwałości elementu decyduje poziom odkształcenia plastycznego. Pierwsze systematyczne badania zmęczeniowe podjęto w poł. XIX w.; autorem pierwszego pol. podręcznika z dziedziny z.m. był W. Moszyński.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia